Ewolucja postrzegania roli zasobów ludzkich w organizacji

Jednym z prezentowanych cykli będą ujęcia TEORETYCZNE omawianych w praktyce tematów. Warto mieć świadomość tego jak procesy zarządzania były postrzegane przez naszych poprzedników i jak ewaluowały. Na wstępie zaprezentuję jak człowiek-pracownik był postrzegany w organizacji na przełomie lat. Poniższe opracowania stanowią wypisy z mojej pracy magisterskiej” Coaching jako nowoczesne narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi”. Poglądy…

continue reading
Brak komentarzy